Da bi promijenili jezik sučelja u Debianu npr iz hrvatskog u engleski potrebno je napraviti slijedeće korake u terminalu: env | grep LANG export LANG=en_US.UTF-8 dpkg-reconfigure locales I na kraju napravite ponovno pokretanje računala. Ako želite promijeniti iz engleskog u hrvatski u drugom koraku umjesti en_US upišite hr_HR.