B.net ima nove DNS servere. Stari serveri su bili: 83.139.104.2, 83.139.105.2 Novi DNS serveri su: 83.139.103.3, 83.139.121.8