Oznaka: Debian

4 koraka za instalaciju Let’s Encrypta na Debianu

Ovo su 4 koraka za instalaciju Let’s Encrypta na Debianu. root@vaporvps ~ # apt-get update root@vaporvps ~ # apt-get upgrade root@vaporvps ~ # apt-get install apache2 certbot python3-certbot-apache root@vaporvps ~ # certbot --apache Napomena: na Debian 11 ne radi, javlja Segmentation fault na kraju.

Sources.list u Debianu 9

Kada instalirate Debian 9 tada nisu dodani contrib non-free paketi. Potrebno ih je dodati poslije instalacije. Postupak je tako da odete u Terminal te se ulogirate pod root korisnika. Da bi dobili root ovlasti potrebno je upisati “su” te lozinku koju ste kreirali kod instalacije samog Debiana. U Terminalu po dobivanju root ovlasti upišete “pluma

Brisanje stranica iz PDF dokumenta

Vjerojatno imate PDF dokument te bi sada izvukli stranice koje Vam trebaju a ne znate kako to učiniti. Evo jednog načina na Debian sistemu a vjerujem da je i na ostalima tako osim što instalacija potrebnog programa nije ista, sve zavisi od distribucije do distribucije. apt-get install pdftk Kada smo instalirali program potrebno je u

Promjena jezika sučelja u Debianu

Da bi promijenili jezik sučelja u Debianu npr iz hrvatskog u engleski potrebno je napraviti slijedeće korake u terminalu: env | grep LANG export LANG=en_US.UTF-8 dpkg-reconfigure locales I na kraju napravite ponovno pokretanje računala. Ako želite promijeniti iz engleskog u hrvatski u drugom koraku umjesti en_US upišite hr_HR.