Ayrton Senna da Silva (21.3.1960. – 1.5.1994.) Izresci iz novina koje sam skupljao. Izresci su iz Večernjeg lista (moguće svi a ako nisu onda najveći dio).