Provjera IP adrese

Provjeru IP adrese na Linux distribucijama:

Debian 8 i stariji:
ifconfig

Debian 9 i noviji
ip addr show

Ukoliko želite na CentOS 7 možete aktivirati ifconfig

U terminalu pod root ovlastima instalirajte
yum install net-tools

I to je to.