Provjera imena matične ploče i memorije

Kako bi provjerili koja je matična ploča u računalu u Command Promptu upišemo:

wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber

Za memoriju koristimo sličnu naredbu:

wmic MEMORYCHIP get BankLabel,DeviceLocator,Capacity,Tag