Promjena jezika sučelja u Debianu

Da bi promijenili jezik sučelja u Debianu npr iz hrvatskog u engleski potrebno je napraviti slijedeće korake u terminalu:

  1. env | grep LANG
  2. export LANG=en_US.UTF-8
  3. dpkg-reconfigure locales

I na kraju napravite ponovno pokretanje računala.

Ako želite promijeniti iz engleskog u hrvatski u drugom koraku umjesti en_US upišite hr_HR.