Časopisi

National Geographic

2003 = 1 (11 mj), 2 (12 mj) = prvi brojevi na HR (5 €)
2004 = 11 (2 €/kom)
2006 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (samo kao komplet) (2 €/kom)
2007 = 1, 2, 3, 7, 11 (2 €/kom)
2008 = 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,12 (2 €/kom)
2009 = 1, 5, 6, 11, 12 (2 €/kom)
2010 = 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 (2 €/kom)
2011 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2 €/kom)
Ukupno 49 brojeva. Ako ide sve zajedno onda je cijena za sve = 85 €

Duplići:
2006 = 3, 5, 6, 9, 12 (2 €/kom)
2008 = 8 (2 €/kom)
2010 = 9 (2 €/kom)

Engleski:
2007/9 (2 €/kom)


Playboy

Prodajem navedene brojeve (označeno po mjesecima izlaska i godinama):
1997: 2-3, 10, 11, 12 = 2 € / kom osim prvog broja a to je 2-3 koji je 10 €
1998: 1, 2 = 2 € / kom
1999: 4, 5, 6, 7, 9 x 3, 11 = 2 € / kom
2000: 4, 12 = 2 € / kom
2001: 6, 8 = 2 € / kom
2003: 9, 10 = 2 € / kom

Draži čipke 7/1997 = 3 € / kom

Uz to imam još časopise:
MR 8/9-1997 = 2 € / kom
XL Magazin = 1-1999 = 2 € / kom
Klik – broj 56 veljača 2006 = 2 € / kom
Penthouse = 7-1998 = 2 € / kom
Eros = 192, 193, 194 = 2 € / kom