Ljudska glupost

Albert Einstein je rekao: “Dvije su stvari beskonačne: svemir i ljudska glupost; s tim da za svemir nisam baš siguran.”

Čitam članak na HRT portalu i čudim se ljudima koji im je kuki da idu mučiti ne samo kornjače nego i ostale životinje. Onda se kasnije čude kada ih životinja napadne. Životinja pamti kao i čovjek.