đ đ, osmo slovo hrvatske abecede, za poluzatvornik (afrikatu) //. U tom obliku, dodavanjem poprečne crtice slovu d, uveo ga je Đ. Daničić 1878., prema jednom slovu iz staronordijske i anglosaske abecede. God. 1892. službeno je bilo uvedeno u škole. U starim tekstovima bilježi se najčešće dvoslovima ili troslovima, s uzorima iz talijanske ili madžarske grafije: