Kako provjeriti model matične ploče, processora i radne memorije u Linuxu

Da bi provjerili koji je model matične ploče u terminalu morate upisati

sudo dmidecode -t 2

za procesor:

lscpu

a za radnu memoriju (RAM):

sudo dmidecode --type 17