Eywa

Ovo malo šareno klupko je Eywa.

Eywa
Eywa

13.06.2022. je došla do mene da je pričuvam tjedan dana (bio na godišnjem) i na kraju odlučio je zadržati.

11.06.2022. je spašena sa ulice.

Ime je iz filma Avatar.

Eywa, also known as the All-Mother or Great Mother, is the guiding force of life and deity of Pandora and the Na’vi. The Na’vi believe that Eywa acts to keep the ecosystem of Pandora in perfect equilibrium and that all things return to Eywa upon their death.

Za one koji ne znaju engleski evo google translate:
Eywa, također poznata kao Svemajka ili Velika Majka, je vodeća sila života i božanstvo Pandore i Na’vija. Na’vi vjeruju da Eywa djeluje tako da održava ekosustav Pandore u savršenoj ravnoteži i da se sve stvari vraćaju Eywi nakon njihove smrti.