Brisanje stranica iz PDF dokumenta

Vjerojatno imate PDF dokument te bi sada izvukli stranice koje Vam trebaju a ne znate kako to učiniti. Evo jednog načina na Debian sistemu a vjerujem da je i na ostalima tako osim što instalacija potrebnog programa nije ista, sve zavisi od distribucije do distribucije.

apt-get install pdftk

Kada smo instalirali program potrebno je u terminalu odraditi slijedeću naredbu:

pdftk ime_starog_dokumenta.pdf cat 1-4 11-end output ime_novog_dokumenta.pdf

Brojeve stranica koje želite ostaviti upisujete na mjesto 1-4 11-end npr.

1 3 5 8-end

Riječ end označava da želite od stranice 8 do kraja sve stranice zadržati.